Felsefenin Alt Dalları Nelerdir ?

Yazar:

Eğitim

İçeriği Beğendiysen Sevdiklerinle Paylaşabilirsin;
  1. Epistemoloji (Bilgi Felsefesi)
  2. Ontoloji (Varlık Felsefesi)
  3. Estetik (Sanat Felsefesi)
  4. Bilim Felsefesi
  5. Din Felsefesi
  6. Siyaset Felsefesi
  7. Etik (Ahlak Felsefesi)
  1. Epistemoloji (Bilgi Felsefesi)

Bilgi sorununu ele alır. Bilginin özünü, ilkelerini, yapısını, kapsamını ve kaynağını araştırır.

2. Ontoloji (Varlık Felsefesi)

Var olan şeyleri, varlıkların temellerini ve varlıklar arasındaki esas bağları sorgulayan felsefe dalıdır. Felsefe için varlık; fiziksel, zihinsel veya ruhsal olabilir.

3. Estetik (Sanat Felsefesi)

Güzel olanı (hem doğadaki, hem de insan yapısı) araştıran felsefe
disiplinidir.

4. Bilim Felsefesi

Bilimlerin ortaya koyduğu kavram, kuram (teori) ve yasalarla bunların ait olduğu olayları inceler. Felsefe, bilim felsefesi aracılığı ile bilim üzerinde düşünme, bilimin mantığını oluşturma gereğini duyar.

5. Din Felsefesi

İnsanlık tarihi kadar eski olan dini, bir kavram olarak ele alarak, dinin özünü, ilkelerini, anlayışını sorgulayan, din üzerine düşünen felsefe dalı.

6. Siyaset Felsefesi

Toplumsal yaşam ve geçim sisteminin ilerleyişini inceleyen
felsefenin alt dalı. Siyasal olayların ve kurumların oluşumunu; devlet ve devlet şekilleri, iktidar, egemenlik, meşruiyet gibi kavramları
açıklamaya çalışır.

7. Etik (Ahlak Felsefesi)

Etik, ahlakı felsefi açıdan inceleyen ve açıklayan felsefi disiplindir. Ahlakın ne olduğunu, ahlakı davranışın nasıl oluştuğunu, iyi ve kötü davranışların nedenini inceler. Yani etik, insan davranışlarının ahlaki özünü ve yapısını inceler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir